Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz członków władz spółek prawa handlowego

zasady zatrudniania i wynagradzania członków zarządu spółek prawa handlowego oraz osób ....zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwie spółki;
kontrakty menedżerskie;
zasady wynagradzania w podmiotach gospodarczych;
regulaminy wynagradzania;
układy zbiorowe pracy;