Zarządzanie

Zarządzanie holdingiem - ujęcie praktyczne;
Doskonalenia struktury organizacyjnej firmy;
Restrukturyzacja przedsiębiorstw;
Kontrola wewnętrzna w firmie;
Zarządzanie jakością według ISO 9000;
Systemy zapewnienia jakości według ISO 9000;
Zasady gospodarowania i zarządzania zasobami ludzkimi;
Komunikacja w organizacji;
Motywacja, motywowanie i zasady oceniania pracowników;
Konflikt i sposoby jego rozwiązywania;
Zasady nowoczesnego sprawowania kontroli nadzoru i raportowania w firmie;
Organizacja pracy własnej menedżera;
Efektywne przywództwo w zarządzaniu ludźmi;
Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych;