Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych

programy rozwoju i działalności podmiotów gospodarczych;
restrukturyzacja organizacyjna;
restrukturyzacja finansowa;
analizy strategiczne;
wydzielanie określonych sfer działalności w podmioty gospodarcze;
opracowywanie biznes planów;