Przekształcenia własnościowe

przygotowanie i realizacja przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych;
komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych;
wycena majątku;
wycena przedsiębiorstw;
przekształcenia spółek prawa handlowego;
zmiana formy organizacyjno-prawnej spółek prawa cywilnego;