Prawo pracy i prawo cywilne

Zasady zatrudniania i wynagradzania osób zarządzających spółką kapitałową i przedsiębiorstwem ....państwowym;
Prawne instrumenty zarządzania personelem;
Czas pracy;
Praktyczne aspekty zawierania i rozwiązywania umów o pracę w świetle najnowszego
.orzecznictwa ....Sądu Najwyższego;
Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi;
Stosunki cywilnoprawne w obrocie gospodarczym;