Prawo handlowe

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych;
Procedury i techniki tworzenia spółek prawa handlowego;
Zarząd i rada nadzorcza;
Praktyczne aspekty funkcjonowania walnego zgromadzenia;
Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych;
Prawo upadłościowe i postępowania układowe;