· Jarosław Kurski: Co zrobić by nic nie zrobić ("Gazeta Wyborcza" świąteczna z 1996-12-7/8 - ..wzmianka o Programie Restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej opracowanym we wrześniu 1995 r. ..przez Spółkę pod kierunkiem prof. Andrzeja Patulskiego - chodzi o MAWO Sp. z o.o.)

· Andrzej Patulski: Klauzule autonomiczne ("Rzeczpospolita", 1997-10-22)

· Andrzej Patulski: Optymalne formy zatrudniania członków zarządu spółki kapitałowej ..("Rzeczpospolita", 1997-11-14)

· Andrzej Patulski: Kto rządzi w firmie ("Rzeczpospolita", 1997-12-19)

· Grzegorz Orłowski: Prawo do regeneracji sił ("Rzeczpospolita", 1998-02-25)

· Grzegorz Orłowski: Nullum Crimen ("Personel", 1998-02)

· Wywiad z prof. A. Patulskim: "Konsultant też szkoli" ("Prawo i gospodarka" 1998-04-19/21)