· Zatrudnianie członków zarządu w spółkach kapitałowych
...Andrzej Patulski, ODDK Gdańsk, 1994 rok;
· Kodeks pracy z komentarzem
...autorzy: Wojciech Muszalski, Andrzej Patulski, Władysław Patulski, Andrzej Nałęcz, Grzegorz Orłowski, ODDK Gdańsk, 1996 rok;
· Zbiór przepisów wykonawczych do kodeksu pracy z orzecznictwem i objaśnieniami
...Władysław Patulski, ODDK Gdańsk 1996;
· Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej
...Andrzej Patulski, ODDK Gdańsk, 1997 rok;
· Czas pracy
..Andrzej Nałęcz,.ODDK Gdańsk, 1997 rok;
· Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową
...autorzy: Mariusz Wojtunik i Bogdan Draczyński, ODDK Gdańsk 1997 rok;
· Procedury odwoławcze w sprawach pracowniczych
...autorzy: Władysław Patulski, Bogumił Patulski, ODDK Gdańsk 1997;
· Pracownicze urlopy wypoczynkowe
...Grzegorz Orłowski, ODDK Gdańsk 1997;