Wprowadzenie:

Centrum Wiedzy Menedżera powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie usług doradczych i szkoleniowych realizowanych na wysokim, profesjonalnym poziomie. Potencjał CWM stanowi wiedza i doświadczenie pracowników oraz osób tworzących zespół doradców
i wykładowców. Osoby te oprócz wiedzy teoretycznej, mają bogate doświadczenia praktyczne zdobyte w trakcie wieloletniej pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych, w zarządach i radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek z kapitałem prywatnym, a także na uczelniach wyższych i w urzędach centralnych.

Historia:

MAWO Sp. z o.o. powstała w 1988 r. Od roku 1994 datuje się ukierunkowanie działalności Spółki na specjalistyczną i wielowątkową obsługę doradczą - w zakresie organizacyjno-prawnym, obejmującą w szczególności wyceny przedsiębiorstw państwowych i przekształcanie ich w spółki prawa handlowego - realizowaną w pierwszym najtrudniejszym okresie zmian ustrojowych w Polsce.
Z upływem czasu Spółka poszerzyła przedmiot swojej działalności o szkolenia kadry menedżerskiej
i o kursy do rad nadzorczych finalizowane egzaminami państwowymi. W tym celu przekształciła się w Centrum Wiedzy Menedżera, aby w pełni oddać zakres i kierunki swojej działalności oraz realizować swoją filozofię i strategię.

Filozofia i strategia:

Realizowana strategia wynika z filozofii akceptowanej przez pracowników i wszystkie osoby tworzące zespół Centrum Wiedzy Menedżera. Działalność Spółki nie jest ukierunkowana na pozyskanie jak największej liczby klientów gdyż filozofię zespołu tworzą trzy założenia strategiczne wpisane w zamykający się krąg:

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

PEŁNE ZAUFANIE

TRWAŁA WSPÓŁPRACA

 

 

Dorobek konsultingowy:

Nasza firma należy do grona firm konsultingowych, które jako pierwsze włączyły się w aktywnie w proces restrukturyzacji i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw w Polsce. CWM jest jedną z pierwszych firm, które wyspecjalizowały się w problematyce zarządzania holdingiem i grupą kapitałową w warunkach polskich. Szczególnie bogate doświadczenia CWM posiada w zakresie opracowywania zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz członków władz spółek prawa handlowego. Do tej pory Centrum Konsultingu prowadziło prace doradcze dla ok. 60 spółek i przedsiębiorstw. Osoby tworzące zespół, który zajmuje się realizacją określonych zadań i projektów, wcześniej piastowały szereg funkcji wykonawczych w przedsiębiorstwach państwowych, następnie skomercjalizowanych. Dorobek ten obejmuje między innymi pracę na stanowiskach dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz pełnienie funkcji prezesów i członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek akcyjnych skarbu Państwa i innych spółek, w tym z kapitałem prywatnym.

Między innymi członkowie naszego zespołu organizowali i realizowali bezpośrednio lub pośrednio procesy restrukturyzacji i przekształceń własnościowych takich firm jak: Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu, REFA S.A. w Świebodzicach, Firma Oponiarska DĘBICA S.A., ZREW S.A. w Warszawie, FM GLINIK S.A. w Gorlicach, OLIMPIA S.A. w Łodzi, Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie, Zakłady Mięsne w Kole S.A.

Dorobek szkoleniowy:

Centrum Szkolenia jest w skali roku organizatorem kilkudziesięciu seminariów dla kilku tysięcy słuchaczy. Centrum Wiedzy Menedżera jest ujęte w raporcie o szkoleniach opracowanym i opublikowanym przez gazetę "Rzeczpospolita" w dniu 98-08-11. Członkowie zespołu CWM biorą udział w konferencjach menedżerów działów personalnych i działów szkoleń organizowanych m.in. przez Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polonijny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Dorobek wydawniczy:

Zespół Centrum Wiedzy Menedżera ma na swym koncie wydawniczym wiele pozycji książkowych oraz publikacji i artykułów prasowych.