Finanse

Funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce;
Produkty bankowości inwestycyjnej;
Zarządzanie finansami;
Analiza sprawozdań finansowych;
Finansowanie i ocena projektów inwestycyjnych;
Tworzenie planu finansowego firmy;
Zabezpieczenie płynności finansowej firmy;
Jak przeprowadzić inwentaryzację;
Kasy fiskalne (zasady dokumentowania i ewidencji obrotu);