Podstawowym celem działania Centrum Szkolenia jest dostarczanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa, finansów, zarządzania i marketingu.

Naszą specjalnością są szkolenia kadry menedżerskiej, które prowadzimy dla poszczególnych firm (banków), zgodnie z ich konkretnymi potrzebami, w ich pomieszczeniach lub ośrodkach.

Działalność szkoleniowa prowadzona jest w następujących dziedzinach:

prawo handlowe

prawo pracy i prawo cywilne

finanse

podatki i cła

zarządzanie

marketing

W zakresie usług szkoleniowych Centrum Szkolenia ma bogaty dorobek, w którym czołowe miejsce stanowi współpraca z firmami zajmującymi istotną pozycję w gospodarce narodowej.