Specjalnością Centrum Konsultingu jest doradztwo organizacyjno-prawne, które wykonują doświadczeni fachowcy-praktycy w zakresie:

Przekształcenia własnościowe

Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz członków władz .....spółek prawa handlowego

Organizacja zarządzania

Sporządzanie ekspertyz i opinii oraz projektów prawno-organizacyjnych

W zakresie doradztwa organizacyjno-prawnego Centrum Konsultingu ma znaczące doświadczenia, które zdobyte zostały w szczególności przy wykonywaniu zadań i prac realizowanych na rzecz wielu firm współpracujących.