Centrum Wiedzy Menedżera
MAWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie


Centrum Wiedzy Menedżera MAWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jest renomowaną firmą prowadzącą działalność w trzech pionach:

Uwaga! Dla dobrego odczytu proponujemy w panelu sterowania / ekran / ustawienia: Paleta kolorów - High Color (16 bitów); Obszar pulpitu - 800 x 600 pikseli

 Apteki współpracujące:

Warszawa, ul. Gotarda 16
Warszawa, ul. Meander 2aWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie